stdClass Object ( [vid] => 118 [uid] => 12 [title] => واحدهای Snubbing و تجهیزات آن [log] => [status] => 1 [comment] => 0 [promote] => 1 [sticky] => 0 [nid] => 118 [type] => product [language] => fa [created] => 1592902123 [changed] => 1457176885 [tnid] => 71 [translate] => 0 [revision_timestamp] => 1457176885 [revision_uid] => 12 [body] => Array ( ) [field_image] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 143 [uid] => 12 [filename] => SNUJB.jpg [uri] => public://SNUJB.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 59348 [status] => 1 [timestamp] => 1451301864 [alt] => [title] => [width] => 459 [height] => 400 ) ) ) [field_movie] => Array ( ) [field_brand] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => SJ PETRO [format] => [safe_value] => SJ PETRO ) ) ) [field_catalogue] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 283 [uid] => 12 [filename] => SNBM.pdf [uri] => public://SNBM.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 703830 [status] => 1 [timestamp] => 1453019474 [display] => 1 [description] => ) ) ) [field_category] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 29 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 29 [vid] => 2 [name] => تجهیزات حفاری [description] => [format] => filtered_html [weight] => 0 [language] => fa [i18n_tsid] => 40 [vocabulary_machine_name] => oil_gas [field_image] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 155 [uid] => 12 [filename] => Drilling Equipment.jpg [uri] => public://Drilling Equipment_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 168484 [status] => 1 [timestamp] => 1451455562 [alt] => [title] => [width] => 935 [height] => 300 ) ) ) [field_sort_on_term_page] => Array ( ) [field_is_ctg_front] => Array ( ) [field_is_ctg_menu] => Array ( ) [field_ctg_front_sort] => Array ( ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) ) ) ) [field_is_oil] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 1 ) ) ) [field_other_businesses] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 0 ) ) ) [field_other_businesses_gategory] => Array ( ) [field_photo_gallery] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 284 [uid] => 12 [filename] => 1.jpg [uri] => public://1_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 359569 [status] => 1 [timestamp] => 1453020179 [alt] => [title] => [width] => 779 [height] => 800 ) [1] => Array ( [fid] => 285 [uid] => 12 [filename] => 2.jpg [uri] => public://2_6.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 468727 [status] => 1 [timestamp] => 1453020179 [alt] => [title] => [width] => 779 [height] => 800 ) [2] => Array ( [fid] => 286 [uid] => 12 [filename] => 3.jpg [uri] => public://3_7.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 808325 [status] => 1 [timestamp] => 1453020179 [alt] => [title] => [width] => 1250 [height] => 850 ) [3] => Array ( [fid] => 287 [uid] => 12 [filename] => 4.jpg [uri] => public://4_6.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 893864 [status] => 1 [timestamp] => 1453020179 [alt] => [title] => [width] => 1250 [height] => 850 ) ) ) [field_summery] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

شرکت یاسین پترو پاسارگاد به عنوان تأمین‌کننده‌ی واحدهای Snubbing از تولیدکنندگان معتبر در بازار ایران فعال است و از سال 1394 به عنوان توزیع‌کننده‌ی رسمی و مرز خدمات پس از فروش شرکت اِس جِی پترولیوم ماشینری، ساینوپک در بازار ایران فعالیت می‌کند.

تجهیزات Snubbing این شرکت امکان انجام عملیات بر روی چاه‌های زنده و در شرایطی که چاه دارای فشار است (بدون نیاز به کشتن چاه) را مهیا می‌سازد که مزیت اصلی این روش به دلیل عدم نیاز به کشتن چاه، حفاظت از محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. در حال حاضر مدل SDYJ واحدهای لوله مغزی سیار با خصوصیات ایمن، سازگار با محیط‌زیست و با مصرف انرژی بهینه موجود است. همه‌ی این واحدها در قالب هفت مدل دارای سیستم رانش و پیشران هیدرولیکی با بیشینه‏ی نیروی بالابر 400 تا 2700 کیلو نیوتن بوده و شامل انواع Stand Alone و Auxiliary هستند. این تجهیزات را می‌توان به صورت سوار بر شاسی، سوار بر کامیون یا سوار بر تریلر استفاده کرد.

[format] => filtered_html [safe_value] =>

شرکت یاسین پترو پاسارگاد به عنوان تأمین‌کننده‌ی واحدهای Snubbing از تولیدکنندگان معتبر در بازار ایران فعال است و از سال 1394 به عنوان توزیع‌کننده‌ی رسمی و مرز خدمات پس از فروش شرکت اِس جِی پترولیوم ماشینری، ساینوپک در بازار ایران فعالیت می‌کند.

تجهیزات Snubbing این شرکت امکان انجام عملیات بر روی چاه‌های زنده و در شرایطی که چاه دارای فشار است (بدون نیاز به کشتن چاه) را مهیا می‌سازد که مزیت اصلی این روش به دلیل عدم نیاز به کشتن چاه، حفاظت از محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. در حال حاضر مدل SDYJ واحدهای لوله مغزی سیار با خصوصیات ایمن، سازگار با محیط‌زیست و با مصرف انرژی بهینه موجود است. همه‌ی این واحدها در قالب هفت مدل دارای سیستم رانش و پیشران هیدرولیکی با بیشینه‏ی نیروی بالابر 400 تا 2700 کیلو نیوتن بوده و شامل انواع Stand Alone و Auxiliary هستند. این تجهیزات را می‌توان به صورت سوار بر شاسی، سوار بر کامیون یا سوار بر تریلر استفاده کرد.

) ) ) [field_technical_details] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 282 [uid] => 12 [filename] => SNBM.jpg [uri] => public://SNBM.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 1185603 [status] => 1 [timestamp] => 1453019474 [alt] => [title] => [width] => 2512 [height] => 3435 ) ) ) [field_product_header] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 142 [uid] => 12 [filename] => SNUT.jpg [uri] => public://SNUT.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 134898 [status] => 1 [timestamp] => 1451301864 [alt] => [title] => [width] => 1200 [height] => 540 ) ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) [name] => admin [picture] => 0 [data] => a:5:{s:16:"ckeditor_default";s:1:"t";s:20:"ckeditor_show_toggle";s:1:"t";s:14:"ckeditor_width";s:4:"100%";s:13:"ckeditor_lang";s:2:"en";s:18:"ckeditor_auto_lang";s:1:"t";} [entity_view_prepared] => 1 )

واحدهای Snubbing و تجهیزات آن

واحدهای Snubbing و تجهیزات آن

واحدهای Snubbing و تجهیزات آن
SJ PETRO

شرکت یاسین پترو پاسارگاد به عنوان تأمین‌کننده‌ی واحدهای Snubbing از تولیدکنندگان معتبر در بازار ایران فعال است و از سال 1394 به عنوان توزیع‌کننده‌ی رسمی و مرز خدمات پس از فروش شرکت اِس جِی پترولیوم ماشینری، ساینوپک در بازار ایران فعالیت می‌کند.

تجهیزات Snubbing این شرکت امکان انجام عملیات بر روی چاه‌های زنده و در شرایطی که چاه دارای فشار است (بدون نیاز به کشتن چاه) را مهیا می‌سازد که مزیت اصلی این روش به دلیل عدم نیاز به کشتن چاه، حفاظت از محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. در حال حاضر مدل SDYJ واحدهای لوله مغزی سیار با خصوصیات ایمن، سازگار با محیط‌زیست و با مصرف انرژی بهینه موجود است. همه‌ی این واحدها در قالب هفت مدل دارای سیستم رانش و پیشران هیدرولیکی با بیشینه‏ی نیروی بالابر 400 تا 2700 کیلو نیوتن بوده و شامل انواع Stand Alone و Auxiliary هستند. این تجهیزات را می‌توان به صورت سوار بر شاسی، سوار بر کامیون یا سوار بر تریلر استفاده کرد.

SJ PETRO